Vedoucí odboru sociálních a vnitřních věcí, školství a kultury Městského úřadu Koryčany

Zaměstnavatel: Město Koryčany

Místo výkonu práce: Koryčany

Platové ohodnocení: 18 810 – 28 320 Kč / měsíc

Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek

Minimální počet hodin týdně: 40.00

Pracovní poměr: Od 1.7.2018 na dobu neurčitou

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Referenční číslo ÚP: 14499820737

Poslední aktualizace: 23.05.2018

Poznámka zaměstnavatele

Místo výkonu práce: Městský úřad Koryčany
- Pracovní náplň: Řídí odbor sociálních a vnitřních věcí, školství a kultury a odpovídá za plnění úkolů stanovených právními předpisy, interními předpisy, zastupitelstvem města, radou města, starostou a tajemníkem
- Platové zařazení: Platová třída 10. dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Předpokládaný nástup: Ihned, nejpozději 1. 8. 2018, Pracovní poměr na dobu neurčitou

- Předpoklady a požadavky pro vznik pracovního poměru: - Vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu
- zákonné předpoklady dle § 4 zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:
znalost zákonů v oboru a ve veřejné správě, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších přepisů, zákona č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, praxe ve správní činnosti na úseku matriky, sociálně právní ochrany dětí a sociální práce výhodou, zkouška OZ úředníka ÚSC na úseku sociálně právní ochrany dětí, sociální práce, matriky a opatrovnictví výhodou (dle zák. č. 312/2002 Sb., §§ 21, 27), manažerské schopnosti při řízení kolektivu, ochota sebevzdělávání, velmi dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, el. pošta, internet…), ŘP skupiny B (aktivní řidič), vysoké pracovní nasazení, organizační a komunikativní schopnosti, flexibilita, samostatnost, přesnost, spolehlivost, aktivní přístup při řešení problémů

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
- Písemné přihlášky doplní: životopisem o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správní činnosti, výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, lustračním osvědčením a čestným prohlášením dle § 2 písm. d - h) zák. č. 451/1991 Sb

- Přihlášky uchazeči doručí v uzavřených obálkách poštou nebo osobně na sekretariát Města Koryčany, Náměstí 401, Koryčany nejpozději do 22. 6. 2018 do 12:00 hod. Později doručené přihlášky nebudou zařazeny do výběru uchazeče. Rozhoduje datum a čas doručení do podatelny, nikoli datum podání k poštovní přepravě. Na

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat 24.06.2018
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů