Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Kroměříž / Vrchní referent/ka (rada) - sociální pracovník/ce - Kontaktní pracoviště v Kroměříži

Vrchní referent/ka (rada) - sociální pracovník/ce - Kontaktní pracoviště v Kroměříži

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
Místo výkonu práce: Kroměříž
Platové ohodnocení: 19 760 – 29 740 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Minimální počet hodin týdně: 40
Pracovní poměr: Od 15.6.2019 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Pracoviště Kroměříž - Úřad práce České republiky - Krajská pobočka ve Zlíně, Kontaktní pracoviště v Kroměříži, Oddělení PnP a DOZP

- Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Provádění prvostupňového řízení agendy pro zdravotně postižené; vedení spisové dokumentace; příjem žádostí o dávky, vyměřování výše dávek a vydávání rozhodnutí, zajišťování výplaty dávek pro zdravotně postižené; provádění sociálních šetření u žadatelů o dávky PnP.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. června 2019.

- Kvalifikační a další požadavky:
vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo vysokoškolské vzdělání získaného studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny u vyššího odborného studia - vysvědčením o absolutoriu a diplomem absolventa vyšší odborné školy; u vysokoškolského studia vysokoškolským diplomem
- K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis

- Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.: je státním občanem České republiky, dosáhl věku 18 let, je plně svéprávný, je bezúhonný, dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, má potřebnou zdravotní způsobilost

- Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20. května 2019, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.zl@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID iqqzpzd.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2019/55705-78099814“.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Renata Fuksová
E-mail: podatelna.zl@uradprace.cz

Referenční číslo ÚP: 16224920729
Poslední aktualizace: 14.5.2019

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 25.5.2019.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů